BLI MEDLEM

Hvis du synes Vollen Vel gjør noe for ditt nærmiljø, så setter vi stor pris på om du blir medlem!
Kontingenten er 300 kroner pr år.

Du kan bli medlem ved å sende en e-post til post@vollenvel.no og fylle ut med følgende opplysninger:
• Navn
• adresse
• postnummer og poststed
• e-post

Kontingent sendes til konto: 1203.79.64415 eller du kan VIPPSE til 22575.

På forhånd takk og velkommen!